Umiejętności

Technologie internetowe

  • PHP, XHTML, CSS
  • Zend Framework, CakePHP
  • Smarty, Savant
  • jQuery

Języki programowania

  • C/C++, Qt

Języki skryptowe

  • Bash, AWK

Bazy danych

  • MySQL, PostgreSQL, SQLite